Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje zamieszczane są na stronach internetowych Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.  Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Szpitala udostępniane są w odpowiedzi na wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: szpital@kocborowo.pl
  • faksem na nr (58) 56 23 650,
  • pocztą na adres:

 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana
 ul. Skarszewska 7
 83-200 Starogard Gdański

lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie przy ul. Skarszewskiej 7 w  Starogardzie Gdańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do  14.35.

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu (58) 56 20 600.

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS