Praca - Specjalista ds budowlanych

SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH

 

Dyrekcja Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie gdańskim poszukuje pracownika na stanowisko – Specjalista ds. budowlanych

Osoba na w/w stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:

  1. posiadać wykształcenie zawodowe budowlane (min. średnie),
  2. posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych,
  3. umiejętność w zakresie sporządzania kosztorysów robót budowlanych (obsługa programu NORMA)
  4. umiejętność sporządzania specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych,
  5. znajomość procedur i przygotowania dokumentów do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
  6. doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzorowania działalności inwestycyjno – remontowej,
  7. posiadać sprawność fizyczną umożliwiająca pracę na wysokościach,
  8. być członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji na adres poczty elektronicznej: g.lubinska@kocborowo.pl lub w pokoju nr 4 budynku administracyjnego Szpitala, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS