Drugi nabór do projeku "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  - drugi nabór do projektu

 

Celem projektu grantowego – „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jest udzielenie wsparcia  personelowi Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w okresie epidemii COVID-19.

W związku z realizacją projektu Szpital pozyskał środki finansowe  z przeznaczeniem na:

-      wypłatę dodatków do wynagrodzenia personelowi Zakładów Opiekuńczo Leczniczych funkcjonujących w strukturze Szpitala – zatrudnionemu na stanowiskach pielęgniarki, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego i personelu pomocniczego;

Wartość grantu otrzymaną przez szpital w ramach drugiego naboru do projektu – 335 061 zł, w tym:

-      ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych,

-      ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa – 15,83 % wydatków kwalifikowanych

Okres realizacji Projektu – 1 maja 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.

 

Linki:

Plakat informacyjny o projekcie

 

 

 

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS