Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

 1. dotyczące pacjentów Szpitala
  • Księga Główna wpisów i wypisów Rejestr pacjentów przyjętych w systemie elektronicznym w programie INFOKRATES - Moduł Ruch Chorych
  • Rejestr pacjentów i udzielonych świadczeń w systemie elektronicznym w programie "Pakiet dla |wiadczeniodawców" dla potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Rejestr kart statystycznych (MzSzp 11b)
  • Rejestr kart zgonów
  • Rejestr badań jednorazowych zleconych przez Sądy i Prokuratury
  • Rejestr prowadzonych obserwacji sądowo - psychiatrycznych
  • Rejestr pacjentów przyjętych bez zgody
  • Rejestr zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego
 2. dotyczące pracowników Szpitala
  • Ewidencja pracowników
  • Ewidencja czasu pracy
  • Rejestr wyjazdów służbowych
  • Rejestr szkoleń
  • Rejestr wyjść prywatnych i służbowych
  • Ewidencja zwolnień lekarskich
  • Rejestr chorób zawodowych i wypadków pracowników
  • Rejestr szkoleń i instrukcji BHP
  • Rejestr udzielonych kar
  • Rejestr lekarzy wyjeżdżających do sądów
 3. pozostałe
  • Rejestr Zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Szpitala
  • Rejestr skarg i wniosków

Archiwa w Szpitalu oraz zasady udostępniania

 1. archiwum dokumentacji medycznej

  Po zakończeniu procesu leczenia dokumentacji medyczna z poszczególnych oddziałów przekazywana jest do działu statystyki medycznej a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywana jest w archiwum.

  Dokumentacja medyczne jest udostępniana zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z póź. zm) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobów jej prowadzenia oraz szczegółowych zasad jej udostępniania (Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 966)

 2. archiwum kadrowe
 3. archiwum finansowo - księgowe
 4. archiwum administracyjno - gospodarcze

Informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
przeczytano 2449 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS