Przedmiot działalności

Szpital udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami  związanymi w szczególności z:

1)      leczeniem, rehabilitacją i terapią osób dorosłych i młodzieży od 13 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania w warunkach stacjonarnych i dziennych,

2)      leczeniem, rehabilitacją i terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania w warunkach ambulatoryjnych,

3)      leczeniem, rehabilitacją i terapią osób uzależnionych od alkoholu,

4)      prowadzeniem orzecznictwa sądowo – psychiatrycznego i wykonywaniem obserwacji sądowo-psychiatrycznych, wykonywaniem środków zabezpieczających w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia, leczeniem osób tymczasowo aresztowanych  w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia,

5)      wykonywaniem środków leczniczych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym,

6)      pielęgnacją, opieką i rehabilitacją osób nie wymagających hospitalizacji,

7)      wykonywaniem badań diagnostycznych,

8)      wykonywaniem świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej,

9)      wykonywaniem środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciw wolności seksualnej.

W ramach prowadzonej działalności Szpital współpracuję z innymi podmiotami leczniczymi, placówkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami naukowymi, fundacjami i innymi organizacjami społecznymi oraz prowadzi szkolenie podyplomowe pracowników ochrony zdrowia.

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
ostatnio aktualizowano 14.02.2020 11:14 przez Kalinowski Paweł,
przeczytano 5206 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS