Przetarg nieograniczony na dostawę leków (AG 261-11/20)

Uwaga :

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

 

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy Zakupowej - platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń i dokumentów odbywa się za pomocą ww. Platformy zakupowej.

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS