Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Uwaga:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń i dokumentów odbywa się za pomocą ww. Platformy zakupowej.

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS