Stacjonarne lecznictwo psychiatryczne

Lp. Oddziały szpitalne Liczba łóżek
1. oddziały psychiatryczne ogólne męskie i żeńskie 416
2. oddział leczenia nerwic koedukacyjny 24
3. oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę koedukacyjny 60
4. oddział psychiatryczny dla młodzieży koedukacyjny 20
5. oddział dla uzależnionych z detoksykacją męski 60
6. oddział dla uzależnionych terapeutyczny koedukacyjny 60
7. oddziały psychosomatyczne męski i żeński 98
8. oddział sądowo - psychiatryczny męski 70
9. zakład opiekuńczo - leczniczy koedukacyjny 52

Wszystkie wymienione wyżej oddziały udzielają całodobowych, bezpłatnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Wyjątkiem jest zakład opiekuńczo - leczniczy, w którym pacjenci pokrywają koszty pobytu zgodnie z Rozporządzeniem MZ i OS z dnia 30.12.1998 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1265), zaś koszty leczenia tych pacjentów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
przeczytano 2109 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS