Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

BIP Strona główna

Szpital w Starogardzie (popularnie nazywany Szpitalem w Kocborowie) może poszczycić się ponad 100-letnią tradycją w sprawowaniu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, swoją działalność prowadzi bowiem od 1895 roku.

Atutami Szpitala są pięknie utrzymane tereny zielone, park, zadbane alejki spacerowe, boiska do gry w piłkę siatkową, nożną i koszykową, co zapewnia pacjentom wspaniałe możliwości rekreacji i rehabilitacji na wolnym powietrzu. Świadczeń zdrowotnych udziela wykwalifikowana kadra medyczna.

Zasady przyjęcia do Szpitala :

Przyjęcie do Szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć, która jest czynna przez całą dobę.

Przyjęcie do Szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535 z póź. zm.).

Pacjent przyjmowany do Szpitala musi wyrazić zgodę na pobyt i leczenie.

W ściśle określonych przypadkach ustawa o ochronie zdrowia psychicznego dopuszcza możliwość przyjęcia pacjenta bez jego zgody tj.:

– zgodnie z art. 23 ww. ustawy osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób

– zgodnie z art. 24 ww. ustawy bez zgody do szpitala psychiatrycznego może być także przyjęta osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie. Hospitalizacja ma na celu wyjaśnienie tych wątpliwości

– zgodnie z art. 29 ww. ustawy bez zgody do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba chora psychicznie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jeżeli :

        – jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego

        – jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia

– zgodnie z art. 37 ww. ustawy bez zgody do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba kierowana przez właściwy organ państwowy na podstawie innych ustaw.

Adres: ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański
Redaktor: Paweł Kalinowski
Adres e-mail: p.kalinowski@kocborowo.pl
Numer telefonu: +48585620600
Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): bipadmin
Przeczytano:
Stronę utworzono: 30 czerwca 2022 09:06
Ostatnia zmiana: 2 września 2022 10:01
Wersja strony: 16

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content