Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Majątek i finanse Szpitala

Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami – majątkiem stanowiącym własność Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym – własnym

I. MAJĄTEK TRWAŁY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

1.     Wartości niematerialne i prawne   64 436,96 zł

2.     Grunty   2 561 559,49 zł

3.      Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   32 511 792,87 zł

4.     Urządzenia techniczne i maszyny    2 537 504,71 zł

5.     Środki transportu    396 294,86 zł

6.     Inne środki trwałe    2 590 821,18 zł

7.     Środki trwałe w budowie   8 087 099,44 zł

OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY   48 749 509,51 zł

II. MAJĄTEK OBROTOWY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2021 r. = 24 414 848,05 zł

Struktura kapitału własnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.     

I. Fundusz założycielski  18 352 152,88 zł

II. Fundusz zakładu po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 0,00 zł

III. Nierozliczona zysk/strata z lat ubiegłych   – 3 140 731,98 zł

 

Przejdź do: Plany i sprawozdania finansowe Szpitala

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 12:09
Ostatnia zmiana: 1 sierpnia 2022 15:25
Wersja strony: 4

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content