Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Majątek i finanse Szpitala

Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami – majątkiem stanowiącym własność Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym – własnym

I. MAJĄTEK TRWAŁY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

1.     Wartości niematerialne i prawne   401 129,01 zł

2.     Grunty   2 531 559,49 zł

3.      Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   45 187 528,37 zł

4.     Urządzenia techniczne i maszyny    2 924 164,91 zł

5.     Środki transportu    656 000,17 zł

6.     Inne środki trwałe    2 376 949,50 zł

7.     Środki trwałe w budowie   14 979 870,05 zł

OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY   68 997 201,50 zł

II. MAJĄTEK OBROTOWY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2022 r. = 29 798 016,40 zł

Struktura kapitału własnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r.     

I. Fundusz założycielski  18 322 152,88 zł

II. Fundusz zakładu po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 0,00 zł

III. Nierozliczona zysk/strata z lat ubiegłych   – 5 184 903,76 zł

 

Przejdź do: Plany i sprawozdania finansowe Szpitala

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 12:09
Ostatnia zmiana: 12 kwietnia 2024 11:50
Wersja strony: 10

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content