Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Monitoring

W Szpitalu prowadzona jest obserwacja pomieszczeń i miejsc z użyciem urządzeń technicznych – monitoring wizyjny.

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwo pacjentów, osób odwiedzających i personelu.

Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia i miejsca ogólnodostępne, takie jak korytarze, stołówki, świetlice, tereny spacerniaka oddziałów sądowych o wzmocnionym zabezpieczeniu. Monitoringiem objęte są również pomieszczenia, w których stosowane są środki przymusu bezpośredniego w formie izolacji.

Monitoring wizyjny może być stosowany w pomieszczeniach, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne oraz w salach pobytu pacjentów – tylko na warunkach i w granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa.

Oddziały Szpitala objęte monitoringiem wizyjnym są odpowiednio oznakowane. Dodatkowo w oddziałach objętych monitoringiem wywieszona jest informacja o jego stosowaniu.

Dostęp do obrazu z monitoringu ma wyłącznie uprawniony personel Szpitala. Dane z monitoringu przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w obserwowanych pomieszczeniach lub miejscach.

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 1 sierpnia 2022 15:35
Ostatnia zmiana: 1 sierpnia 2022 15:35
Wersja strony: 1

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content