Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Projekty Unijne » Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Celem projektu grantowego – „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jest udzielenie wsparcia  personelowi Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w okresie epidemii COVID-19.

W związku z realizacją projektu Szpital pozyskał środki finansowe  z przeznaczeniem na:

–      wypłatę dodatków do wynagrodzenia personelowi Zakładów Opiekuńczo Leczniczych funkcjonujących w strukturze Szpitala – zatrudnionemu na stanowiskach pielęgniarki, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego i personelu pomocniczego;

–      zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładów Opiekuńczo Leczniczych.

Wartość grantu – 339 391, 65 zł, w tym:

–      ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych,

–      ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa – 15,83 % wydatków kwalifikowanych

Okres realizacji Projektu – 1 maja 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Linki:

Plakat informacyjny o projekcie

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 15:00
Ostatnia zmiana: 8 sierpnia 2022 13:10
Wersja strony: 2

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content