Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Przedmiot działalności

Szpital udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami  związanymi w szczególności z:

1)      leczeniem, rehabilitacją i terapią osób dorosłych i młodzieży od 13 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania w warunkach stacjonarnych i dziennych,

2)      leczeniem, rehabilitacją i terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania w warunkach ambulatoryjnych,

3)      leczeniem, rehabilitacją i terapią osób uzależnionych od alkoholu,

4)      prowadzeniem orzecznictwa sądowo – psychiatrycznego i wykonywaniem obserwacji sądowo-psychiatrycznych, wykonywaniem środków zabezpieczających w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia, leczeniem osób tymczasowo aresztowanych  w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia,

5)      wykonywaniem środków leczniczych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym,

6)      pielęgnacją, opieką i rehabilitacją osób nie wymagających hospitalizacji,

7)      wykonywaniem badań diagnostycznych,

8)      wykonywaniem świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej,

9)      wykonywaniem środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciw wolności seksualnej.

W ramach prowadzonej działalności Szpital współpracuję z innymi podmiotami leczniczymi, placówkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami naukowymi, fundacjami i innymi organizacjami społecznymi oraz prowadzi szkolenie podyplomowe pracowników ochrony zdrowia.

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 12:00
Ostatnia zmiana: 25 lipca 2022 12:00
Wersja strony: 2

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content