Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Każdy ma prawo do składania skarg i wniosków związanych z działalnością Szpitala.

Skargi i wnioski mogą być przekazywane:

a) ustnie,

b) na piśmie, przekazanym:

    – osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala (pokój nr 6 w budynku Administracji), lub

    – pocztą,  na adres:

     Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

     ul. Skarszewska 7

     83-200 Starogard Gdański

c) na adres e-mail: szpital@kocborowo.pl

d) faxem nr  58 56 23 650

Skargę lub wniosek zgłoszony ustnie wpisuje się do protokołu podpisanego przez osobę uprawnioną do przyjęcia zgłoszenia i osobę składającą wniosek lub skargę.

Skarżący lub wnioskodawca ma prawo do pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi lub wniosku.

Składający skargę lub wnioskodawca  ma prawo do uzyskania odpowiedzi na skargę lub wniosek w terminie 30 dni od daty złożenia.

Skargi i wnioski anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

Dyrektor Szpitala przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 10:00 do 12:00 i w piątki w godzinach od 10:00 do 12:30.

Skargi i wnioski można składać w godzinach pracy Sekretariatu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków w Szpitalu reguluje szczegółowo:

Zarządzenie Dyrektora nr 30/2011 z dnia 30 października 2011 r.

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 12:06
Ostatnia zmiana: 25 lipca 2022 12:06
Wersja strony: 1

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content