Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Zasady przyjęcia do Szpitala

Zasady przyjęcia do Szpitala :

przyjęcie do Szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć, która jest czynna przez całą dobę

przyjęcie do Szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535 z póź. zm.)

pacjent przyjmowany do Szpitala musi wyrazić zgodę na pobyt i leczenie

w ściśle określonych przypadkach ustawa o ochronie zdrowia psychicznego dopuszcza możliwość przyjęcia pacjenta bez jego zgody tj.:

  1. zgodnie z art. 23 ww. ustawy osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób
  2. zgodnie z art. 24 ww. ustawy bez zgody do szpitala psychiatrycznego może być także przyjęta osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie. Hospitalizacja ma na celu wyjaśnienie tych wątpliwości
  3. zgodnie z art. 29 ww. ustawy bez zgody do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba chora psychicznie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jeżeli :
    1. jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego
    2. jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia

zgodnie z art. 37 ww. ustawy bez zgody do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba kierowana przez właściwy organ państwowy na podstawie innych ustaw.

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 12:03
Ostatnia zmiana: 25 lipca 2022 12:03
Wersja strony: 1

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content